Skip to content

Delta

DELTA to nici specjalistyczne z rdzeniem z poliestru ciągłego w oplocie bawełnianym posiadające reemisję w całym zakresie długości fal λ = 400-1100 nm zgodnie z Normą Obronną NO-84-A203/A1:2010 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego – Charakterystyki spektralne barw – Wymagania i metody badań.

Kolorystyka nici jest zgodna z zatwierdzonymi wzorcami kolorystycznymi stosowanymi w produkcji na potrzeby wojska opisanymi w Normie Obronnej, która określa wartości współrzędne barwy CIELab i dopuszczalne różnice barwy względem obowiązującego wzorca.

Do produkcji  przedmiotów zaopatrzenia mundurowego polecamy również pozostałe nici tj. Polico (poliester-bawełna), Ester (poliester-poliester), Arena (poliester cięty).

(ulotka do pobrania)