Certyfikat ISO PN-EN ISO 9001:2015
i PN-EN ISO 14001:2015

Fabryka Nici AMANDA Sp. z o.o. informuje, iż działa zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością zgodnie z normą
Certyfikat ISO PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.
Certyfikację przeprowadziła Tüv Nord Polska

Certyfikat ISO
Certyfikat ISO
Certyfikat ISO
Certyfikat ISO