Firma odpowiedzialna społecznie

FABRYKA NICI AMANDA TRIUMFUJE W LUBUSKICH PERŁACH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW!

Z wielką satysfakcją i przyjemnością informujemy, że Fabryka Nici Amanda zwyciężyła w konkursie Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.Celem konkursu było wyłonienie najlepszych, odpowiedzialnych społecznie firm lubuskich. Społeczna odpowiedzialność firm oceniana została w czterech aspektach:- lokalny rynek pracy (m.in. organizacja pracy w firmie, relacje z pracownikami w tym zasada równości szans kobiet i mężczyzn) – środowisko naturalne (m.in. działania w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizowania skutków działalności) – zaangażowanie społeczne (m.in. działalność na rzecz społeczności lokalnych, zaangażowanie w działalność społeczną) – uczciwe praktyki rynkowe (m.in. relacje z kontrahentami, partnerami biznesowymi, klientami).