Projekt współfinansowany przez UE – informujemy, że w naszej siedzibie realizowany jest Projekt pt. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Czas trwania projektu 17/07/2019 – 12/08/2019.